6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu


1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi ile ilgili kanun, tüketicilere gönderilebilecek sms ya da mail mesajlarının hangi şartlarda gönderilebileceğini düzenleyen kanundur. Bu kanun gereği özellikle çalışmalarını internet ve teefon aracılığı ile büyütmek ya da tanıtmak isteyen kurumların, mesaj gönderebilecekleri telefon ya da mail adresleri ile önceden ön onay anlaşması yapmış olmalıdır.


Eğer siz de toplu mail ya da sms gönderimi yapıyorsanız, 6563 sayılı kanunu detaylıca incelemek zorundasınız demektir. Kanun hükümlerince yasaklanmış olan hareketlerin oluşmaması için konu hakkında bilgi sahibi olmalısınız.


Kanunun Amacı


6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi ile ilgili kanunun amacı, gerçek ya da tüzel kişilerin, doğrudan ya da dolaylı olarak, mal ve hizmetini tanırmak ya da imajını arttırmak amacı ile elektronik iletişim araçlarıyla gönderdikleri her türlü iletişimi düzenlemektir.


Şartlar


Kanun gereği, mail ya da sms göndermeden önce hedef kişiden ön onay alınmış olmalıdır. Alınan onay gönderilecek mesaj içeriğini de kapsamalıdır. Yani bir telefona ya da mail adresine mesaj gönderecekseniz, öncelikle bu alanlara sahip kişiden yazılı olarak onay almak zorundasınız. Ön onay almak için bile kişinin adreslerine mesaj gönderilemez. Mutlaka kişinin kendisinden izin alınmış olmalıdır. Alınan mesaj ya da mail izni sözleşme dışında, başka bir onay yazısı ile olmalıdır. Sözleşme hükümleri içine mesaj onayı eklenemez.


Atılan mesaj ya da mail içeriğinde, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi kanunu kapsamında, mesajı atan firmanın ticaret ünvanı, tescilli marka adı ve / veya işletme adı gibi bilgilerden en az birine yer verilmelidir. SMS gibi sınırlı alanın söz konusu olduğu durumlarda, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bazı kısaltmalar kullanılabilir. Yine aynı şekilde mesajı gönderen firmanın en az bir iletişim bilgisinin bulunması zorunludur.


Yine 6563 sayılı elektronik ticaret düzenleme yasası gereği, gönderilecek mesaj başlangıcında tanıtım, bilgilendirme gibi içeriği ifade eden bir başlık bulunmalıdır. Bu başlığa SMS’lerde mesajın başında, maillerde mesajın konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilmelidir.


Mesaj bir promosyon amaçlı yarışma ya da oyunu içeriyorsa, bu amaç mesajın başında açıkca bildi-rilmelidir. Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının faydalanmak için yapması gerekenler açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde sunulmalıdır. Şartların açıkça ifade edilebilmesi için belirlenen bir url adresi gibi hedef mutlaka bulunmalıdır.


Ön Onay Şekli


Onay, yazılı olarak ya da her türlü elektronik iletişim aracı ile alınabilir. Onaya ilişkin ispat yükü iletiyi gönderen firmaya aittir. Onay ispatı ise şu şekillerde olabilir;


  1. Yazılı onayda, onayı verenin imzası aranır,

  2. Elektronik iletişim araçları ile alınacak yazlı ya da sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olması zorunludur. Alıcının sessiz kalması halinde onay alınmamış sayılır,

  3. Onayın ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla alındığı ibaresi onay içeriğinde açıkça belirtilmelidir,

  4. Onayda, ileti içeriğine ilişkin olarak kayıtların gerektiğinde bakanlığa sunulmak üzere saklanacağı bilgisine yer verilmelidir,

  5. Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmeye dahil edilemez,

  6. Elektronik ortamlarda alınacak onay, doğrulama kodu ile beyanın doğrulatılması şartı aranır,

  7. İş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz,

  8. Elektronik ortamlarda alınacak onaylarda, onay metni önceden işaretli olarak yer alamaz.


Onay Gerektirmeyen Hususlar


Onay gerektirmeyen hususlar da 6563 sayılı elektronik ticareti düzenleme kanunu kapsamında açıkça tarif edilmiştir. Buna göre daha önceden temin edilen mal ya da hizmetin değişiklik, kullanım ve bakımına yönelik olarak, alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla, satıcıya mail adresi ya da telefon numarasının bildirilmesi durumunda, ilgili alıcının bilgi talebi bulunduğu durumlarda, devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık gibi durumlarda, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat gibi durumlarda ayrıca onay aranmaz.


Alıcılar hiç bir gerekçe göstermeksizin, diledikleri anda, ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Bu durumda mesaj gönderen 3 iş günü içinde alıcıyı mesaj listesinden silmek zorundadır. Satıcı, alıcının bu hakkını istediği an kullanbilmesi adına, gönderdiği her mesajda reddetme işlemi için uygulanan prosedürün belirtildiği bir içerik de bulundurmak zorundadır.


Bu Yazıyı Paylaş: