API Desteği - Toplu SMS Gönder

Toplu SMS Gönderim API' si

Tek gönderim, birden çok numaraya aynı mesaj veya farklı mesaj gönderimi için aynı API' yi kullanabilirsiniz.


API adı Çoklu Sms Gönder

API Root https://vairosms.com/Panel/api/v1/

URL /SmsGonder

Method POST

URL Parametreleri api_key=[api_keyiniz]

Data Parametreleri POST metoduyla gönderilecek olan data parametleriridir.

Veri Türü:
 {
  "baslik" : string,
  "mesajlar" : [array]
 }
Nihai Veri Yapısı:
 {
  "baslik" : "BAŞLIK",
  "mesajlar" : [
    {"msg" : "safasfsa", "dest" : "5399999999"},
    {"msg" : "deneme", "dest" : "5554444444"}
  ]
 }

Türkçe Karakterli
 {
  "baslik" : "BAŞLIK",
  "tr_char" : true,
  "mesajlar" : [
    {"msg" : "safasfsa", "dest" : "5399999999"},
    {"msg" : "deneme", "dest" : "5554444444"}
  ]
 }


Success Response Dönen aciklama gönderiminizin raporunu sorgulamak için id değeri dönder. Bu id yi daha sonra sorgulama yapmak üzere veritabanınızda saklayınız.

Code: 200
Content: { "durum" : true, "aciklama" : xxx }

Error Response Dönebilecek muhtemel hata mesajları için hata mesajları sayfasını ziyaret ediniz.

PHP (Detaylı)

  $messages = array(
     array(
      "msg" => "mesaj 1",
      "dest" => "5399999999"
     ),
     array(
      "msg" => "mesaj 2",
      "dest" => "5399999999"
     )
  );

  $kampanya = array(
    "baslik" => "BAŞLIK",
    "mesajlar" => $messages,
  );

  $ch = curl_init('https://vairosms.com/Panel/api/v1/SmsGonder?api_key=[api_keyiniz]');
  curl_setopt_array($ch, array(
    CURLOPT_POST => TRUE,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type: application/json'),
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($kampanya),
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
  ));

  $http_response = curl_exec($ch);
  $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

  return $http_response;
    


C# (RestSharp)

  var client = new RestClient("https://vairosms.com/Panel/api/v1/SmsGonder?api_key=[api_keyiniz]");
  var request = new RestRequest(Method.POST);
  request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
  request.AddHeader("content-type", "application/json");
  request.AddParameter("application/json", {JSON_DATA} , ParameterType.RequestBody);
  IRestResponse response = client.Execute(request);
    

Python Request

  import requests

  url = "https://vairosms.com/Panel/api/v1/SmsGonder"

  querystring = {"api_key" : [api_keyiniz]}

  payload = "{JSON_DATA}"
  headers = {
    'content-type': "application/json",
    'cache-control': "no-cache"
    }

  response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers, params=querystring)

  print(response.text)

              
Notes