API Desteği - Tek Numara Raporu

Toplu SMS Tek Numara Raporu API' si

Gönderim içerisinde bulunan tek bir numaranın rapor detayını getirir.


API Adı Tek Numara Raporu

API Açıklaması

Bu API daha önce göndermiş olduğunuz sms paketinin, yine gönderim işleminden sonra dönen ve sakladığınız id değerini ve raporunu getirmek istediğiniz numarayı kullanarak o numaranın gönderim raporunu döndürür.


API Root https://vairosms.com/Panel/api/v1/

URL /NumaraRaporu/[id] id değeri rapor yani gönderim id değeridir.

URL Params api_key=[api_keyiniz]

Method POST

Data Params
 {
  "numara" : string
 }


Success Response Dönen aciklama parametresi numaranın gönderim raporunu içeren nesnedir.

Code: 200
Content: { "durum" : true, "aciklama" : object }

PHP Kodu

  $curl = curl_init();

  $numara = array("numara" => "5399999999");
  $gonderim_id = 0; // Kendi gönderim id değeriniz.

  curl_setopt_array($curl, array(
   CURLOPT_URL => "https://vairosms.com/Panel/api/v1/NumaraRaporu/".$gonderim_id."?api_key=[api_keyiniz]",
   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
   CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
   CURLOPT_TIMEOUT => 30,
   CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
   CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($numara),
   CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "cache-control: no-cache",
    "content-type: application/json",
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  $err = curl_error($curl);

  curl_close($curl);

  if ($err) {
   echo "cURL Error #:" . $err;
  } else {
   echo $response;
  }
              

Örnek Response

  {
   "durum": true,
   "aciklama": {
    "id": 3024,
    "sms_gonderim_id": 187,
    "numara": "5399999999",
    "mesaj": "Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında (Ş ş Ğ ğ ç ı İ)",
    "mesaj_boy": 1,
    "durum_gonderim": "DELIVERED",
    "durum_iade": 0,
    "created_at": "2016-08-01 14:30:14",
    "updated_at": "2016-08-01 14:30:24"
   }
  }
              

Açıklama

durum_gonderim parametresinin dönebileceği değerler aşağıdaki gibidir.


DEFAULT Henüz işlem yapılmamış.
SENDING Mesaj gönderiliyor.
WAITING Mesaj gönderildi. Cevap bekleniyor.
DELIVERED Mesaj iletildi.
SENT Mesaj iletildi. Fakat operatör gönderim raporunu desteklemediği için teyit edilemiyor. (Uluslararası bazı yönlerde oluşur.)
NOT_DELIVERED Mesaj iletilemedi. (Genelde alıcı numaranın aktif olmamasından kaynaklanır.)
EXPIRED Zaman aşımı. Mesajınız belirlediğiniz geçerlilik süresi içinde alıcısına teslim edilemedi.
INVALID_DESTINATION_ADDRESS Alıcı telefon numarası geçersiz. (Hiçbir operatöre kayıtlı değil.)
REJECTED Mesajınızın gönderimi reddedildi. (Genelde gsm operatörü tarafından içerik kontrolü sonucu oluşur.)
SEND_ERROR Mesajınız gönderilirken hata oluştu. (Sebebi çeşitli olabilir.)
BLACKLISTED_DESTINATION_ADDRESS Alıcı kara listede.