API Desteği - Hata Mesajları

Toplu SMS Hata Mesajları

API' den dönebilecek muhtemel hata mesajları aşağıdaki gibidir.


Hata Mesajları

Error Response Code: 401 UNAUTHORIZED
Content: { "durum" : false, "aciklama" : "Gönderilen api_key bilgisi hatalı, lütfen kontrol edin." }

Code: 400 BAD REQUEST
Content: { "durum" : false, "aciklama" : HATA_TURLERI }

INVALID_SOURCE_ADDRESS : Başlık kabul edilmedi.
MISSING_MESSAGE : Gönderilecek mesaj verilmemiş.
MESSAGE_TOO_LONG : Mesaj çok uzun.
MISSING_DESTINATION_ADDRESS : Mesaj için alıcı verilmemiş.
INVALID_DESTINATION_ADDRESS : Alıcı telefon numarasının formatı geçersiz. (905399999999 gibi olmalı)


Not Dönebilecek diğer hata mesajları sistemsel olmayıp yine aciklama parametresi ile dönülecektir.