API Desteği - Gönderim Bilgisi

Toplu SMS Gönderim Bilgisi API' si

SMS gönderimlerinize cevap olarak dönen aciklama parametresi içeriği id değeri ile o gönderimin durumunu sorgulayabilirsiniz.


API adı Gönderim Bilgisi

API Açıklaması

Bu API daha önce göndermiş olduğunuz sms paketinin, yine gönderim işleminden sonra dönen ve sakladığınız id değerini kullanarak gönderim detayını döndürür.


API Root https://vairosms.com/Panel/api/v1/

URL /GonderimBilgisi/[id]

URL Params api_key=[api_keyiniz]

Method GET

Data Params Data parametresi gönderilmez.

Success Response Dönen aciklama parametresi gönderim detayı içeren nesnedir.

Code: 200
Content: { "durum" : true, "aciklama" : xxx }

PHP Kodu

  $ch = curl_init('https://vairosms.com/Panel/api/v1/GonderimBilgisi/52?api_key=[api_keyiniz]');
  curl_setopt_array($ch, array(
    CURLOPT_POST => TRUE,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type: application/json'),
    CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
  ));

  $http_response = curl_exec($ch);
  $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

  return $http_response;
              
Örnek Response

  {
   "durum": true,
   "aciklama": {
    "id": 52,
    "sms_baslik": "08505326480",
    "numara_toplam": 2,
    "kredi_toplam": 2,
    "sonlanma_zamani": "2016-07-22 14:40:16",
    "ileri_tarih": "0000-00-00 00:00:00",
    "gecerlilik_suresi": "24:00:00",
    "paket_durum": 1,
    "created_at": "2016-07-21 14:40:16"
   }
  }
              
Örnek Response

paket_durum parametresi değerlerinin karşılığı aşağıdaki gibidir.


-1 Gönderim sırasında hata oluştu(Gönderilemedi, kredi düşülmedi.) Bu durumda gönderim hatalı da olsa gönderim bilgisi panelde kayıtlıdır.
0 Başarılı şekilde gönderildi ancak henüz sonlandırılmadı(Gönderim devam etmektedir.)
1 Gönderim işlemi başarılı ve sonlandırıldı.


Hatalı Gönderim

log nesnesi paket_durum parametresinin -1 yani hatalı gönderim olduğu durumlarda dolu şekilde döner. Başarılı gönderim için null döner.  {
   "durum": true,
   "aciklama": {
    "id": 61,
    "sms_baslik": "BAŞLIK",
    "numara_toplam": 2,
    "kredi_toplam": 0,
    "sonlanma_zamani": "2016-07-23 17:13:11",
    "ileri_tarih": "0000-00-00 00:00:00",
    "gecerlilik_suresi": "24:00:00",
    "paket_durum": -1,
    "created_at": "2016-07-22 17:13:11",
    "log": {
     "id": 1221,
     "user_id": 1,
     "mesaj": "Gönderim #61 sırasında hata oluşu: INVALID_SOURCE_ADDRESS",
     "tip": "error",
     "bolum": "sms",
     "api": "",
     "rota": "https://vairosms.com/Panel/api/v1/SmsGonder",
     "ip": "78.163.252.167",
     "context": "",
     "created_at": "2016-07-22 17:13:11",
     "updated_at": "2016-07-22 17:13:11"
    }
   }
  }